vrijdag, augustus 17, 2012

Voyvoda: Изток (Iztok)

‘Als er ooit nog oorlog is in Europa, komt het door een verdomd zielige zaak in de Balkan’, zo sprak Bismarck ooit. Hij wist waarover hij het had. Als Rijkskanselier had hij in de conferentie van Berlijn in 1878 meegeschreven aan een compromis over de ‘oosterse kwestie’, waarin de Balkan werd onderverdeeld tussen alle partijen die er aanspraak op maakten: de Russische, Ottomaanse en Oostenrijks-Hongaarse rijken, en andere belanghebbenden die zich de afgelopen decennia hadden vrijgevochten van de Ottomanen: Grieken, Bulgaren, Roemenen en Serviërs. De Bulgaren kregen er verregaande autonomie binnen het Ottomaanse Rijk.

Ergens moet Bismarck aangevoeld hebben dat het bereikte evenwicht niet volstond, want de strijd tegen de Ottomanen in de Balkan bleef voortwoekeren. De Woiwode (of Voyvoda in het Bulgaars) speelden een hoofdrol in de strijd die Bulgarije in 1908 tot een onafhankelijk land maakte. Woiwode waren historisch gezien adellijke krijgsheren in het Ottomaanse Rijk, maar stonden van het begin van de 20ste eeuw synoniem met rebellerende commandanten tegen diezelfde Ottomanen. Tijdens de Eerste Balkanoorlog vochten Woiwode uit Bulgarije, Servië, Roemenië en Griekenland zij aan zij tegen de Ottomanen, die zich na afloop bijna geheel uit Europa moesten terugtrekken.

Maar de onderhuidse spanningen en vooral de ergernis over de Bulgaarse expansiedrang leidde binnen de maanden tot de Tweede Balkanoorlog, waarin de Bulgaren al hun voormalige bondgenoten over zich heen kregen. De Derde Balkanoorlog, die begon met een verdomd zielige aanslag op aartshertog Frans Ferdinand, deed de profetie van Bismarck helemaal uitkomen. Door een systeem van bondgenootschappen werd heel Europa en zijn kolonies – de hele wereld dus – meegesleept in een bloedig conflict. Vandaag wordt het woord Voyvoda nog steeds gebruikt door nationalistische Bulgaren die de annexatie van Macedonië nastreven en begerig uitkijken naar delen van Macedonië en Thracië die onder Griekenland vallen.

Hoe dan ook is de term Voyvoda – of krijgsheren – vandaag meer gepast voor een kille new wave groep dan voor een zootje nationalistische extremisten. De groep Voyvoda komt uit Bulgarije en tracht ons via hun muziek een glimp te geven van het leven in de Balkan. Het is tevergeefs zoeken naar echte muzikale invloeden uit de regio. Op een occasionele sample en twee nummers in het Bulgaars na zit alles in de stijl van de klassieke new-wave en post-punk. Niet echt vernieuwend, maar wel van het soort dat we graag hebben.

De cd varieert tussen de woede van Killing Joke en de melancholie van de vroege Cure. Andere voor de hand liggende associaties kunnen we maken met Xmal Deutschland of onze eigen The Names. De wisselwerking tussen atmosferische toetsen en harde gitaren mag als bijzonder geslaagd beschouwd worden. Het geheel is origineel en vooral hoogstaand genoeg om er uw oor aan te lenen. U kunt de cd immers beluisteren en downloaden via bandcamp. Er zijn ook gelimiteerde oplagen op vinyl en cd beschikbaar. De afsluiter 6000000words – waarvan u hieronder de clip ziet – is met zijn meeslepende melancholie zeker een hoogtepunt die alle aspecten van de cd samenvat.


Geen opmerkingen: